Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

nevrose
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
nevrose

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaoversensitive oversensitive
nevrose
3702 ac86 390
Reposted fromkatvont katvont viadusz dusz
nevrose
9766 528a 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadusz dusz
nevrose
8648 897e 390
nevrose
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
nevrose
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaoversensitive oversensitive
nevrose
3000 8c12 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
nevrose
6838 449b 390
gossip girl s2e18
nevrose
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaoversensitive oversensitive
7110 098c 390

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaoversensitive oversensitive
nevrose
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nevrose
0819 e618 390
nevrose

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viadusz dusz
nevrose
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
nevrose
0882 1de3 390
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viacytaty cytaty
nevrose
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
nevrose
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
nevrose
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...